Terms and Conditions

1. INTRODUCERE

Website-ul shop.workspaces.ro este operat de WORKSPACE STUDIO S.R.L. cu sediul social în Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246c, Et.18, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15280/2008, având Cod Unic de Înregistrare 24438300, atribut fiscal RO, nr. telefon +40-31-4252960, adresa de email office@workspaces.ro (denumită in continuare „Workspace Studio”)

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ale website-ului shop.workspaces.ro (denumit în continuare „Website” sau „Magazin online”) și condițiile de achiziționare a produselor comercializate prin intermediul acestui website (denumite în continuare „Termeni si Condiții”).

Politica de retur, Politica de Confidențialitate, Politica privind modulele cookie, precum și orice alte documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din Termeni si Condiții. Prin utilizarea Website-ului, prin autentificare în cadrul acestuia și prin accesarea produselor si serviciilor oferite de Workspace Studio acceptați Termenii si Condițiile detaliate mai jos, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora. Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor, sunteți, de asemenea, de acord cu Politica de retur, Politica de Confidențialitate, Politica privind modulele cookie, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document.

Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor (prin bifarea căsuței „Accept Termenii si Condițiile”), Clientul este de acord că: (i) în cazul în care Clientul este o persoană fizică, acționează în nume propriu și nu reprezintă nicio altă persoană, iar dacă este reprezentantul unei persoane juridice, acționează în limitele împuternicirii ce i-a fost acordate; (ii) Clientul va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Website-ului; (iii) Clientul nu va utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de către Workspace Studio sau partenerii acestuia sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțină consimțământul expres, prealabil și scris al Workspace Studio. Această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu; (iv) Clientul nu va utiliza Website-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Workspace Studio sau ale unor terțe persoane; și că (vii) Clientul nu va utiliza Website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții sau prin alte politici relevante.

Dacă nu sunteți de acord cu Termenii si Condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest Website.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest Website și a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

Workspace Studio își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii si Condițiile, fără o notificare prealabilă. Workspace Studio îsi rezervă dreptul de a modifica si/sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Website-ului, în orice moment, fără o notificare prealabilă. Workspace Studio, își rezervă dreptul de a modifica si/sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest Website. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condițiilor, înainte de fiecare comandă, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la Termeni si Condiții, vă rugăm să ne contactați prin modalitățile menționate mai sus.

2. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Workspace Studio – este denumirea comercială a societății WORKSPACE STUDIO S.R.L. cu sediul social în Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246c, Et.18, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15280/2008, având Cod Unic de Înregistrare 24438300, atribut fiscal RO.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care accesează Conținutul Website-ului, prin orice canal de comunicare pus la dispoziție de Vânzător (electronic, telefonic, verbal etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Vânzător și client și care necesita crearea și utilizarea unui Cont.

Comanda – reprezintă solicitarea electronică transmisă de Cumpărător Vânzătorului, prin intermediul Website-ului și prin parcurgerea etapelor tehnice necesare comenzii, în vederea achiziționării de Produse și Servicii comercializate online, în condițiile prevăzute de Termeni si Condiții, de către Vânzător.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă pe Website-ul Vânzătorului.

Comunicări Comerciale – reprezintă orice formă de comunicare (de ex. e-mail, SMS, telefonic, notificări de tip mobile push sau webpush) destinată să promoveze, direct sau indirect, Produsele si Serviciile sau produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, cercetări de piață si sondaje de opinie.

Cont – reprezintă secțiunea din Website formată dintr-un user (adresă de email) si o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea unei Comenzi. Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Contract de vânzare – reprezintă contractul în temeiul căruia Vânzătorul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către Cumpărător, iar Cumpărătorul plătește sau se angajează să plătească prețul acestora.

Contract la distanță –  reprezintă contractul la distanță încheiat între Cumpărător, în conformitate cu Termenii si Condițiile expres acceptate de acesta, și Vânzător, in cadrul sistemului de vânzări sau de prestare de servicii la distanta organizat, fără prezenta simultană a Vânzătorului și Cumpărătorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau mai multe mijloace de comunicare la distantă, pana la si inclusiv în momentul în care Contractul este încheiat.

Conținut – reprezintă (1) toate informațiile afișate pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; (2) conținutul oricărui e-mail transmis Cumpărătorului de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; (3) orice informație comunicată Cumpărătorului, prin orice mijloc de comunicare de către un angajat sau partener al Vânzătorului utilizând informațiile de contact oferite de Cumpărător; (4) informații legate de Produsele și/sau Serviciile si/sau preturile/tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă; (5) date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acesteia.

Document – reprezintă Termenii si Condițiile prezentate. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, Clientul ia cunoștință de și accepta Termenii și Condițiile, precum și celelalte politici relevante pentru Website.  

Produse si servicii – reprezintă orice bun/produs sau serviciu listat pe Website, inclusiv produsele si serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Secțiune – reprezintă o secțiune pe Website.

Tranzacție – reprezintă încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Produs si/sau Serviciu de către Vânzător Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de plăți agreat de Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare a Produsului si/sau Serviciului.

Utilizator – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care accesează Website-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii si Condițiile prezentului Website, îndeplinind in acest sens toate cerintele procesului de înregistrare pe Website, în vederea creării Contului de utilizator.

Vânzător – Workspace Studio care vinde produse și servicii prin intermediul magazinului online și showroom-ul propriu.

Website – magazinul online găzduit la adresa web shop.workspaces.ro și subdomeniile acestuia.

3. CONTRACT

3.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail sau telefonic) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

3.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail), telefonic sau SMS.

3.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a limita/modifica numărul de produse per Comandă (utilizate pentru efectuarea Comenzii) în funcție de tipul produsului. Totodată, Vânzătorul își rezerva dreptul de a anula orice Comanda suspicioasă ce ar putea fi urmată de revânzarea produselor achiziționate.

3.4. În cazul în care cantitatea Produselor din Comandă va fi limitată/modificată, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii. Dacă Clientul nu este de acord cu noua Comandă, acesta o poate modifica/anula, iar Vânzătorul va returna suma plătită de Cumpărător in maxim 14 zile de la confirmarea modificării/anulării comenzii. In cazul plății cu cardul, dacă valoarea comenzii modificate este mai mare decât valoarea comenzii inițiale, Cumpărătorul va trebui să achite diferența de plată.

3.5. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice si/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii în cazul livrării Produselor prin curier sau în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător a Produselor comandate prin intermediul Website-ului.

3.6. Facturile care confirma achiziția Produselor si/sau Serviciilor de către Cumpărător vor fi emise în format electronic si transmise la adresa de email specificata de Cumpărător pe Website sau comunicată în mod expres de Cumpărător, în cazul în care acesta solicită emiterea facturii.

3.7. Documentele și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Website vor sta la baza Contractului, în completarea acestora fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau unul din furnizorii acestuia pentru Produsele achiziționate.

4. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

4.1. Workspace Studio permite oricărui Utilizator/Cumpărător accesul în vederea plasării unei Comenzi.

4.2. Workspace Studio poate publica pe Website informații despre Produse/Servicii/promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioada de timp și în limita stocului disponibil.

4.3. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor și/sau a Serviciilor disponibile pe Website nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, aceasta fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4.3. Toate preturile Produselor și/sau Serviciilor afișate pe Website sunt exprimate în lei și includ TVA.

4.4. Workspace Studio oferă spre vânzare Produse și Servicii utilizatorilor înregistrați sau neînregistrați pe Website, în schimbul achitării acestora prin următoarele mijloace de plată: (1) plata online cu un card bancar de debit sau credit prin intermediul procesatorului de plăți agreat de Vânzător; (2) virament bancar în conturile bancare ale Vânzătorului; sau (3) numerar prin plată ramburs

4.5. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut răspunzător pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar fără a se limita la comisioane bancare de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului de debit sau de credit a Cumpărătorului, în cazul in care moneda de emitere a cardului diferă de RON.

4.6. Produsele comandate sau achitate prin intermediul Website-ului pot fi (1) transmise prin curier sau (2) ridicate de la depozitul Vânzătorului.

4.7. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Vânzătorul își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor sau Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informațiilor din cadrul Website-ului.

4.8. COMANDA ONLINE

4.8.1. Pasul 1: Caută produsul dorit: poti căuta un produs direct în campul special de căutare sau navigand in categoriile de produse direct din meniul afisat pe Website.

4.8.2. Pasul 2: Adaugă produsele dorite în cosul de cumpărături prin selectarea butonului “Adauga in cos”. Poti adăuga în cos mai multe produse, din categorii diferite.

4.8.3. Pasul 3: Verificare comandă

Din coșul de cumpărături poți sa revezi lista produselor selectate, sa actualizezi cantitatea sau sa renunți la unul sau toate produsele selectate.

4.8.4. Pasul 4: Detalii de facturare și livrare comandă

După adăugarea produselor dorite în cos, trebuie să selectezi detaliile de facturare, metoda de plata dorita si modalitatea de livrare preferata (livrare prin curier sau ridicare personala din showroom). Produsele resigilate nu beneficiază de eventualele promoții care însoțesc produsele noi.

Nu uita sa citești termenii si condițiile si sa bifezi căsuța “Prin plasarea comenzii accept Termenii și Condițiile Workspace Studio” înainte de a trimite comanda.

Pasul final pentru trimiterea comenzii este butonul “Trimite comanda” sau “Trimite comanda și plătește”. La scurt timp după apăsarea acestui buton vei primi un e-mail prin care se confirma înregistrarea comenzii.

4.8.5. Pasul 5: Salvarea datelor

După fiecare comanda plasata, în cazul în care exista un cont creat, datele Cumpăratorului sunt salvate pentru a putea fi folosite ulterior.

4.8.6. Vânzătorul  poate anula în mod unilateral Comanda efectuată de către Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător , în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client pe Website sunt incomplete sau incorecte;
 • activitatea Clientului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură de partea Vânzătorului;
 • realizarea a mai mult de două livrări consecutive eșuate;
 • în situația apariției unei tranzacții suspecte sau declarată ca suspectă de către o autoritate, instituție, unitate bancară său persoana în drept;
 • pentru alte motive obiective.

5. COMANDA

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Website, prin adăugarea Produselor si/sau Serviciilor in coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una din modalitățile de plata menționate pe Website. Un Produs sau Serviciu adăugat în coșul de cumpărături este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista disponibil în stocul Vânzătorului sau Furnizorului. Adăugarea unui Produs/Serviciu în coșul de cumpărături, fără urmarea pașilor de finalizare a Comenzii, nu reprezintă înregistrarea Comenzii si implicit nici rezervarea automata a Produsului/Serviciului.

5.2. În momentul finalizării Comenzii, Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul îl poate contacta, prin orice mijloc de comunicare disponibil (ex. email sau nr.de telefon) agreat de Vânzător, în situația în care este necesara contactarea Cumpărătorului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda finalizata de Cumpărător, în urma unei notificări prealabile transmisa Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a celor două părți, Vânzător și Cumpărător, sau fără ca vreuna din cele două părți să poată pretinde daune-interese una față de cealaltă, în următoarele cazuri:
5.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
5.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți agreat de Vânzător, în cazul plății online;
5.4.3. datele furnizate de Cumpărător sunt incomplete si/sau incorecte.

5.5. Disponibilitatea unui Produs poate fi afișată in Site după cum urmează:
5.5.1. “în stoc” – avem mai mult de 2 bucăți in stoc;
5.5.2. “stoc limitat” – avem mai puțin de 3  bucăți în stoc;
5.5.3. “în stoc furnizor” –Produsul nu este disponibil în stocul Vânzătorului. Daca înregistrezi o Comandă pentru un Produs care are in dreptul lui “în stoc furnizor”, unul dintre consultantii nostri de vânzări va contacta Clientul în cel mai scurt timp ca sa îi comunice disponibilitatea Produsului;
5.5.4. “la comandă”, “configurator” sau fără status – Produsul nu este disponibil în stocul Vânzătorului si pentru moment nu avem informatii despre disponibilitatea acestuia în stocul furnizorului. Dar, daca înregistrezi o Comanda pentru un astfel de Produs, unul dintre consultantii de vanzari va verifica disponibilitatea Produsului in stocul furnizorului si va contacta Clientul pentru comunicarea disponibilității Produsului;
5.5.5. “precomandă” – Produsul nu este disponibil în stocul Vânzătorului si nici în stocul furnizorului. Dar, daca înregistrezi o comanda pentru un Produs care are în dreptul lui “precomanda”, unul dintre consultantii de vanzari va verifica termenul de aprovizionare al furnizorului si va contacta Clientul ca sa îi comunice disponibilitatea Produsului;
5.5.6. “stoc epuizat” – Produsul nu mai este disponibil în stocul Vânzătorului;
5.5.7. “momentan indisponibil” – momentan nu putem procura Produsul pentru ca nu se gaseste în stocul furnizorului.

5.6. În cazul în care un Produs si/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt si va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Produsului si/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință de acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul si-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT

6.1. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv sa returneze Produsul sau să renunțe la un Serviciu, in termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv si fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Potrivit prevederilor OUG nr.34/2014, perioada de returnare a unui Produs sau renunțare la un Serviciu expiră in termen de 14 (paisprezece) zile de la:

 • din ziua încheierii contractului;
 • din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor (în cazul unui contract de vânzare);
 • din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului produs (în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă și livrate separat);
 • din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese (în cazul unui contract privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părți);
 • din ziua în care intrați, dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a primului produs (în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată).

6.2. Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă (Formular de retragere din contractul încheiat la distanță), trimisă prin poștă, fax sau e-mail. De asemenea, puteți completa formularul de retur.

6.3. În cazul în care Cumpărătorul își exercita dreptul de retragere din Contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, acesta trebuie să returneze si eventualele cadouri care au însoțit Produsul respectiv.

6.4. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata astfel:
6.4.1. pentru Comenzile achitate cu cardul de debit sau de credit – prin restituire în contul din care a fost efectuata plata;
6.4.2. pentru Comenzile achitate prin ordin de plata/transfer bancar – prin virament bancar în contul din care a fost efectuata plata;
6.4.3. pentru Comenzile achitate ramburs / cu numerar – prin restituirea contravalorii Produsului în contul bancar transmis de Client/Cumpărător.

6.5. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei de bani pana la primirea Produselor vândute sau pana la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit sa recupereze el însuși Produsele (se va lua in considerare data cea mai recentă).

DIMINUAREA VALORII BUNURILOR RETURNATE

6.6. Având în vedere faptul că în cazul vânzărilor la distanță Cumpărătorul nu are posibilitatea de a verifica/inspecta Produsele înainte de încheierea Contractului, acesta are dreptul de a se retrage din contract. Din același motiv, Cumpărătorului i se permite să testeze și să verifice Produsele pe care le-a cumpărat în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a acestora. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Produselor, Cumpărătorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real.

6.7. Cumpărătorul este responsabil numai pentru diminuarea valorii Produselor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Produselor.

6.8. Daca Produsul(e) este/sunt returnate într-o stare in care nu mai poate/pot fi vândut(e) ca si nou/noi (ex. ambalaj deschis, accesorii lipsa, deteriorări ale Produsului), Vânzătorul își rezerva dreptul de a solicita o taxa pentru readucerea Produsului la starea inițială, după caz, sau pentru a acoperi diferența de preț rezultata din vânzarea Produsului(lor) ca resigilat sau, la solicitarea Cumpărătorului, Vânzătorul poate reexpedia Produsul(e), cheltuielile de livrare fiind suportate de Cumpărător.

6.9. Cumpărătorul este răspunzător numai pentru diminuarea Produselor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calității si funcționarii Produselor.

6.10. În cazul in care Cumparatorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Cumparatorul  este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii Bunurilor.

6.11. Accesoriile (manuale de utilizare etc.) aflate în cutia Produsului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Produs. Ca urmare, Cumpărătorul are obligația atunci când își exercita dreptul de retragere din contract sa îl returneze in ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile acestuia.

6.12. Produsele returnate ce prezinta urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) se accepta retur numai după aducerea lor la conformitate, implicând  costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială în vederea vânzării ca Produs Recondiționat / Resigilat. Valoarea finală se stabilește în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferența dintre valoarea inițială a Produsului nou și valoarea de revânzare a Produsului folosit.

6.13. Orice diminuare a valorii Produselor rezultată din manipularea acestora altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Produselor este in responsabilitatea Cumpărătorului. Pentru claritate, din prețul total al Produsului returnat, Vânzătorul va retine o suma de bani ce reprezintă diminuarea valorii Produsului in proporție de 5%-50% din valoarea inițială Produsului, după caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicata către Cumpărător la recepționarea Produselor returnate.

7. MODALITATEA DE PLATĂ. FACTURARE

7.1. Workspace Studio oferă spre vânzare Produse si Servicii utilizatorilor înregistrați sau neînregistrați pe Website, în schimbul achitării acestora prin următoarele mijloace de plată: (1) plată online cu un card bancar de debit sau credit prin intermediul procesatorului de plăți agreat de Vânzător; (2) virament bancar în conturile bancare ale Vânzătorului; sau (3) numerar prin plata ramburs.

7.2. Plata online cu un card bancar de debit sau credit

7.2.1. Daca aveți un card bancar de debit sau credit:

 • Selectează metoda de plată Card de credit sau de debit,
 • Apasă butonul Trimite comanda și plătește si vei fi redirecționat în pagina procesatorului de plăți LibraPay, unde veți introduce datele cardului și apasa butonul Plătește.

7.2.2. Tranzacția urmează să fie confirmată printr-un e-mail pe adresa asociată contului dvs. de utilizator. In cazul în care plata nu se confirmă, veți primi un mesaj de reîncercare.

7.2.3. Pentru a crește securitatea plăților online, în acord cu ultimele reglementari UE, începând cu 14 septembrie 2020, băncile din Romania vor introduce treptat un nou factor de autentificare. Acest element nou de autentificare îți poate fi solicitat in procesul de autorizare a plății, alături de codul 3D Secure pe care îl primești prin SMS. Cardurile acceptate sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod VV2/CVC2).

7.2.4. În cazul în care cardul dvs. este asociat unui cont în altă moneda decât RON, tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv.
Procesarea datelor de card se face exclusiv prin intermediul procesatorului de plăți LibraPay. Workspace Studio nu solicită si nu stochează detalii referitoare la cardul bancar de credit sau de debit al dvs.

7.3. Virament bancar prin ordin de plata în conturile bancare ale Vânzătorului

Acest tip de plată se face doar în baza facturii trimise de Workspace Studio pe adresa de e-mail asociată contului de pe care se plasează comandă. Livrarea produselor se face după confirmarea plății facturii emise în contul specificat în document. În cazul persoanelor juridice, pentru a intra în posesia coletului sunt necesare actul de identitate și o împuternicire din partea firmei.

7.4. Numerar prin ramburs

Plata se face în lei, integral, în limita legală, la livrare sau la ridicarea produselor din showroom-ul Workspace Studio.

8. LIVRAREA PRODUSELOR

8.1. Modificare sau anulare comandă

Dacă v-ați răzgândit și nu mai doriți un produs din comandă, doriți alt produs decât cel comandat sau nu mai doriți niciunul dintre produsele comandate, ne puteți anunța cât mai repede prin metodele de contact afișate pe website.

8.2. Modalități de livrare pentru produsele vândute

8.2.1. Livrare prin curier (standard)

Livrarea este gratuită pentru toate produsele comandate pe magazinul online.

8.2.2. Ridicare din depozit

Ridicarea de la depozitul Workspace Studio este gratuită pentru toate comenzile plasate direct în depozit precum și pentru comenzile plasate online.

Daca produsele nu sunt pe stoc în depozit când ați înregistrat comanda, vă vom anunța prin e-mail sau SMS când acestea vor ajunge în depozit ca să le puteți ridica. Din momentul în care au ajuns, produsele sunt păstrate în depozit timp de 15 zile (incluzând și ziua în care primiți notificarea de ridicare).

Pentru comenzi plătite online (cu cardul online sau prin ordin de plată), va rugăm să aveți actul de identitate la dvs., pentru a vă putea înmâna produsele. Pentru persoanele juridice, este necesară și o împuternicire din partea firmei.

9. POLITICA DE RETUR

9.1. Politica de retur a Workspace Studio: retur gratuit in termen de 30 de zile de la data recepționarii Produselor. Acest retur nu afectează dreptul legal de retragere din contract în termenul de 14 zile pentru produsele comercializate la distanță, ci vine în completarea lui, în beneficiul clienților Workspace Studio.

9.2. Condiții generale pentru returul produselor vândute de Workspace Studio:

 • Produsele pe care le returnați trebuie să fie în aceeași stare în care le-ați primit;
 • Returul se face cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat Produsul;
 • Produsul trebuie să fie însoțit de accesoriile/cadourile cu care a fost livrat;
 • Dacă ați cumpărat mai multe produse de același fel și vreți să le returnați pe toate, asigurați-vă că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate;
 • Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice/electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii;
 • Daca în coletul de retur se află produse diferite față de cele din formularul de retur completat, după verificarea pachetului de către curier, preluarea va fi refuzată.

9.3. Modalități de retur

Aveți posibilitatea să alegeți ca returul sa fie preluat de către curier sau să returnați în showroom-ul Workspace Studio.

După înregistrarea cererii de retur, dacă optați pentru predarea prin curier, vom trimite curierul să ridice produsul pe care vreți să îl returnați

În cazul în care doriți să returnați în showroom-ul / depozitul Workspace Studio, aveți la dispoziție 7 zile lucrătoare să ajungeți în showroom-ul / depozitul Workspace Studio și să predați produsul ambalat corespunzător.

9.4. Returnarea banilor

Dacă alegeti rambursarea sumei plătite la cumpărare:

 • Banii vor fi returnati în contul specificat de dvs. în formularul de retur sau pe card bancar de debit sau de credit, dacă ați plătit online;
 • Banii vor fi vizibili în contul sau pe cardul dvs. în maximum 14 zile calendaristice.

10. GARANȚII ALE PRODUSELOR VÂNDUTE

10.1. Pentru toate produsele vândute și livrate beneficiați de certificate de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

10.2. Pentru o parte dintre produsele noastre veți primi certificat de garanție emis de producător sau distribuitor în format tipărit. Îl găsiți în cutia produsului sau lipit pe exteriorul cutiei. Păstrați certificatul ca să puteți beneficia de garanție, dacă va fi nevoie.

10.3. Dacă produsul se defectează în perioada de garanție, reparația vă este asigurată de rețeaua de service autorizat a producătorului/ distribuitorului, în centrele specificate în certificat. Puteți veni cu produsul și în showroom-ul / depozitul nostru sau îl puteți trimite în service.

10.4. Noi vom direcționa produsul către centrul de service autorizat de producător/distribuitor și, după reparare, puteți să îl ridicați din showroom-ul / depozitul nostru sau vi-l trimitem prin curier, în funcție de modalitatea prin care ați trimis produsul în service, conform următoarelor informații/instrucțiuni:

 • Căutați in certificatul de garanție lista centrelor de service partenere ale producătorului sau distribuitorului;
 • Daca doriți, puteți merge cu produsul la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat, care se va ocupa de repararea produsului
 • Puteți veni cu produsul și în showroom-ul/ depozitul nostru sau sa îl puteți trimite în service completând formularul de Service. Noi vom direcționa produsul către centrul de service autorizat de producător/ distribuitor și, după reparare, puteți sa îl ridicați din showroom-ul nostru sau vi-l trimitem prin curier, în funcție de modalitatea prin care ați trimis produsul în service;
 • Daca produsul este încă în perioada de garanție veti beneficia în mod gratuit de repararea produsului. Daca perioada de garanție a expirat, costurile cu repararea produsului vor fi suportate de către Cumpărător.

10.5. Dacă doriți aveți și posibilitatea să duceți produsul defectat la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat, care va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

10.6. Condițiile de acordare a garanțiilor pot varia în funcție de producător și sunt stabilite în politicile comerciale ale fiecărui producător, la nivel național/internațional.

11. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII PRODUSELOR

Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

12. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vanzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

13. CONFIDENȚIALITATE

13.1. Workspace Studio va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile menționate in Termeni si Condiții.

13.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

13.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Website-ului.

13.4. Workspace Studio nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de Confidențialitate poate fi consultată aici. Politica de Cookies poate fi consultată aici.

15. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

15.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Workspace Studio, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).

15.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Workspace Studio, includerea oricărui Conținut în afara Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Workspace Studio asupra Conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Workspace Studio.

15.3. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

 15.4. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

16. COMUNICĂRI COMERCIALE

16.1. În momentul în care, Utilizatorul sau Clientul efectuează o Comandă sau creează un Cont pe Website, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului. Utilizatorii sau Clienții care își creează Cont pe Website oferă numele și informațiile lor reale, iar noi avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru păstrarea acestor detalii ca atare.

16.2. Datele preluate de la Utilizator în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Vânzător și Partenerii săi în limitele Politicii de Confidențialitate.

16.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Utilizator sau Client se poate face în orice moment:

 • folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite;
 • prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea Contului;
 • prin contactarea Vânzătorului, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

16.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.

16.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

16.6. Vânzătorul  nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Utilizatorului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Vânzătorului, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

17. FRAUDA

17.1. Vânzătorul nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

17.2. Clientul/Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către terți a datelor sale confidențiale.

17.3. Vânzătorul își declină orice responsabilitate, în situația în care un Utilizator/Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Vânzătorului.

17.4. Clientul sau Utilizatorul va informa Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

17.5. Vânzătorul nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizatorul /Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Website poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

17.6. Comunicările realizate de către Vânzător prin mijloace electronice de comunicare la distanță (ex: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

17.7. Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Website-ului/Conținutului și/sau a Vânzătorului. Vânzătorul  își rezervă dreptul de se adresa oricărei autorități competente împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
 • de a altera sau de a modifica conținutul Website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Vânzător  către Utilizator/Client;
 • de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Website-ul;
 • de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător  către Utilizator/Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

17.8. Clientul Website-ului este de acord, iar Vânzătorul are obligația ca în cazul tranzacțiilor suspecte sau declarate suspecte, la solicitarea oricărei autorități publice, instituții autorizate, unități bancare partenere sau a altei asemenea entități, să comunice datele cu caracter personal ale Clientului, punându-se în vedere solicitantului acestor date faptul că acesta are obligația de a păstra caracterul de confidențialitate a datelor comunicate.

18. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

18.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

18.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

18.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

18.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

18.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului dar numai in cazul in care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

19. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICTIA. LITIGII

19.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori/ Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din Municipiul București.

19.2. Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea, etc., a Website-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către Vânzător Utilizatorului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile „Termeni și condiții”.

19.3.  Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

20. DISPOZIȚII FINALE

20.1. Vânzătorul și Partenerii săi își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Website-ului, structurii acestuia, Serviciului, precum și orice Conținut fără o notificare prealabilă Utilizatorului sau Clientului.

20.2. În limita prevederilor prezentului Document, Vânzătorul  nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului.

20.3. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Website-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

 

Ultima actualizare: 7 septembrie 2020